Krzysztof Kieślowski – Ofis (1966)

Mekan bir devlet dairesi, hedef kontrolden çıkmış, hantallaşmış bürokrasi. Krzysztof Kieślowski ilk kez alıyor kamerayı eline. Emekli maaşlarını alabilmek için onlarca form dolduran, sıranın kendilerine gelmesini bekleyen yaşlıların endişeli, yorgun yüzlerini gösteriyor. Polonya’da komünist yönetim ile birlikte büyüyen, ağır aksak işleyen devlete eleştirisini getirmekten de geri durmuyor.