Jiří Trnka – El (1965)

Küçük ve basit hayatını mutlu bir şekilde sürdürmekte olan çömlekçiye, bir gün büyük bir el yanaşır. O el, kendisinin heykelini yapması için çömlekçiyi zorlar. Fakat çömlekçi, saksıdaki bitkisiyle yalnız başına kalmak ve rutin hayatını sürdürmek istemektedir. Büyük el; türlü tehditler savurup isteğini yerine getirtmeye çalışırken çömlekçi buna direnir, fakat direndikçe de umutsuzluğa kapılır.

Jiří Trnka’nın son eseri olan bu film; zamanının Çekoslovak komünist devletini sanatsal yolla eleştirmekte, aynı zamanda medya baskısıyla devletlerin nasıl bir otokratik hakimiyete sahip olduklarını vurgulamaktadır. Basit bir sistem eleştirisinden öte olan “El”, her ne kadar sisteme direnmenin başarısız olacağının sinyalini verse de, filmden 3 sene sonra gerçekleşen “Prag Baharı” ile komünist rejim sekteye uğramış ve ülke basın özgürlüğü gibi konularda liberalleşmiştir. Buna rağmen film Trnka’nın ölümünden sonra toplatılmış ve Sovyetlerin yıkılış sürecine denk gelen 20 sene boyunca sansürlenmiştir.