Hollywood Korkusu: Frances Farmer

Kimse gelip de bana, “Sen bir aptalsın. Tanrı diye bir şey yok. Birisi seni dolduruyor.” demedi. Bu bir cinayet değildi. Bence Tanrı yaşlılıktan öldü. Ve onun artık olmadığını fark ettiğimde bu beni şaşırtmadı. Bu bana doğal ve doğru göründü. Bu belki de dinden ciddi anlamda etkilenmediğim içindir. Pazar okuluna gittim ve…[…]

Deren, Maya

Deneysel kadın sineması, genellikle klasik sinema seyircisi olan erkek kitleye yönelik görsel haz ve anlatı yapısını bozan siyasal bir karşı-pratik olarak görülür. – Smelik, A.1 1917’de Rusya’da Alexander Derenkowsky ve Marie Fiedler’in kızı olarak Eleanora Derenkowsky adıyla doğdu. Babasının Troçkist görüşe yakın bir yahudi olması sebebiyle 1922’de A  merika’ya gittiler. İsviçre’de lise eğitimi…[…]

Üçüncü Sinema ve Tomás Gutiérrez Alea

…insanlık bizden karikatür ve kötü taklitlerden  çok daha fazlasını bekliyor. – Franz Fanon Üçüncü Sinema ve Sinemasal İmajın İşlevi “Üçüncü Sinema” kavramı “Üçüncü Dünyacılık” ideolojisinin sinemadaki karşılığı olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kavramın anlamlandırılabilmesi açısından kısaca Üçüncü Dünyacılık fikrinden bahsederek başlayabiliriz. Üçüncü Dünyacılık fikri, İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı büyük yıkımın sonucu olarak, anti-kapitalist ülkeler ve…[…]

Reconstituirea (1968)
Yönetmen: Lucian Pintilie

Tehlike Çanlarını Çalan Film: Rekonstrüksiyon

Horia Patrascu’nun romanından uyarlanan ve Lucian Pintilie’nin yönetmenliğini üstlendiği Rekonstrüksiyon, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti’nde güçlenen “tek tipleşme”nin sinemayı da etkilediği 70’li yılların hemen öncesinde çekilmiştir. 2000’li yıllarda şekillenmeye başlayan Yeni Romanya Sineması’nın en önemli isimlerinden Cristian Mungiu’nun, görselliğe ve gerçeğe müdahale konusunda söz söyleyen bir hikayeye sahip olması açısından bu filmi…[…]

İşçi Filmleri Festivali’nde Bir Gün

Elbette her film, üzerine düşünmek, konuşmak ve çoğu zaman farklı bağlamlara oturtulabilecek fikirler öne sürmek için var. Filmin yapım süreci ve kendisi ile seyre sunulduğu ortam ve seyir sonrası yapılanlar bağlantılı olduğu ölçüde ayrı ele alınabilecek anlamlar taşır ve özellikle ikinci aşama, yani filmle seyircinin buluştuğu o değerli anları kapsayan…[…]