Deren, Maya

Deneysel kadın sineması, genellikle klasik sinema seyircisi olan erkek kitleye yönelik görsel haz ve anlatı yapısını bozan siyasal bir karşı-pratik olarak görülür. – Smelik, A.1 1917’de Rusya’da Alexander Derenkowsky ve Marie Fiedler’in kızı olarak Eleanora Derenkowsky adıyla doğdu. Babasının Troçkist görüşe yakın bir yahudi olması sebebiyle 1922’de A  merika’ya gittiler. İsviçre’de lise eğitimi…[…]

Üçüncü Sinema ve Tomás Gutiérrez Alea

…insanlık bizden karikatür ve kötü taklitlerden  çok daha fazlasını bekliyor. – Franz Fanon Üçüncü Sinema ve Sinemasal İmajın İşlevi “Üçüncü Sinema” kavramı “Üçüncü Dünyacılık” ideolojisinin sinemadaki karşılığı olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kavramın anlamlandırılabilmesi açısından kısaca Üçüncü Dünyacılık fikrinden bahsederek başlayabiliriz. Üçüncü Dünyacılık fikri, İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı büyük yıkımın sonucu olarak, anti-kapitalist ülkeler ve…[…]

Görselin Gücü ya da Gücün Görseli

“‘Pathe’ ya da ‘Gaumont’¹ değil Bu değil, bunun hakkında değil. Elma, Newton’ın gördüğü gibi görülmeli. Evrene karşı açık gözler. Böylece sıradan bir köpek Pavlov’un gözünden görülebilir. Sinemaya Gidiyoruz Sinemayı Büyütmeye Sinemayı görmeye gidiyoruz.* 2000’li yıllardan geriye, sinemanın yüz yıldan biraz uzun olan kısa tarihine baktığımızda, bu kısa tarihin, başta Hollywood olmak üzere birçok odak tarafından sürekli olarak kendi lehine…[…]

Bu Zamanda Banka Soymak mı Yoksa Banka Kurmak mı Daha Ahlâklıdır?

Sonuç: Arthur Penn, yeni Amerikan sinemasının öncülerinden biridir. (Öncü: zamanını aşan, geleceğin sanatı durumunda olan, alışılmışın dışına çıkarak yeniden de bir özellik getiren kimse.) – Mustafa Irgat “Yak Yavrum Yak!..” Yeni Sinema Dergisi, Ocak 1969 Aradan yarım asrın beş eksiği bir süre geçmişken Arthur Penn‘le ilgili yapılan “Sonuç” yorumu hala geçerliliğini…[…]