Kükreyen Yirmi’lerin Almanya’sında “Yeni Nesnellik” ve Fabrika-Şehir Berlin’in İki Filmi

“Neue Sachlichkeit” ya da İngilizcesi ile “New Objectivity”, Türkçesi ile “Yeni Nesnellik veya “Yeni Yansızlık” akımı Weimar dönemi(1919-1933) Almanya’sında etkili olan bir sanat akımıdır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da, insanın (veya sanatçının) kendi eylemleri veya sanatsal üretimleriyle dünyayı değiştireceğine dair duyulan inanç yıkık şehirlerin beton dolu sokak-mezarlarının altında kalmıştır(Baker: 2011, 284). İkinci…[…]

Yeni Romanya Sineması

Ortaya çıktığı dönem, şekillenme aşamasında etkili olan dinamikler ve kapsamında değerlendirilen filmlerde öne çıkan biçimsel unsurlara bakıldığında Yeni Türkiye Sineması’na olan benzerlikleriyle ayrıca dikkat çeken Yeni Romanya Sineması (YRS), tek tip sanatsal üretim kalıplarını aşacak farklı anlayışların tükenmeyeceği ve kendini yenilemeye devam edeceğine dair umutları arttırdı denebilir. Romanya, İkinci Dünya…[…]

Yeni Dalga ve Godard Sineması Üzerine Notlar

Fransız yeni dalgası ve Godard Sineması üzerine yazmak, sonlanmamış bir süreci tarihleştirmeye çalışmakla benzer sorunları içeriyor. Yani, bir “şey”den bahsetme süreci,bazen (ya da çoğunlukla), yorumun, bilgiye karşı zaferiyle sonuçlanan ve seçişlerin vazgeçişleri öncelediği bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilik bu ve benzeri çekinceleri bir kenara bırakıp, Godard sinemasından bahsetme serüvenine;…[…]

Yeni Türkiye Sineması ve Erkeklik Temsili

Erkeklik çalışmalarında gözlenen artışa paralel olarak, sinemada erkeklik temsillerinin incelenmesi ve bu temsilleri şekillendiren süreçlerin tespit edilmesinde de artış yaşandı. Başlangıcı çok eski bir tarihe dayanmayan bu sürecin temelleri Anglo-Amerikan Batı dünyasında atılmış ve “erkeklik” konusu toplumsal cinsiyetle bağlantılı olarak ele alınmıştır. 1939 ile 1979 tarihleri arasında Hollywood’da yapılan yaklaşık…[…]

Sürrealist Tepki

Sinemada sürreal akım, 1924 yılında şair Breton’un yayınladığı manifestoyla dadaizmden de etkilenerek ortaya çıkan ve iki dünya savaşı arasında etkinliğini koruyan; sonrasında ana akıma yaklaşarak değişen fakat tamamıyla kaybolmayan devrimci bir akımdır. Modern kapitalist düzenin, toplumun her alanına derinden işleyen etkileri sonucu oluşan tekdüze mantığına, dar kafalı akılcılığına ve otomatlaşan…[…]